Klage

Parkeringsgebyr og kontrollsanksjon kan påklages med hjemmel i parkerings-forskriften.

Rogaland Parkering AS arbeider for god framkommelighet og sikre forhold for trafikantene. Derfor hender det at vi må ilegge kontrollsanksjon.

  • For overtredelse av vilkårene på plass reservert for forflytningshemmede med parkeringstillatelse kan det ilegges en kontrollsanksjon på kr 990.
  • For overtredelser av vilkårene for parkering, kan det ilegges en kontrollsanksjon på kr. 330, 660.

Hvem kan klage:

Som eier eller fører har du rett til å klage på kontrollsanksjon eller borttauing, dersom du mener ileggelsen ikke er riktig. I tillegg kan du søke om ettergivelse av “særlige grunner” som det heter i reglene.

Førers plikter:

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene, parkeringsforskriften og skiltforskriften). Føreren har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp.

Klagefrist:

Du må klage innen tre uker etter at du fikk ileggelsen. Etter klagefristen kan klagen bare behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.

Men følgende “unnskyldninger” vil allikevel normalt ikke føre frem:

  • Det var fullt overalt så jeg kunne ikke finne andre plasser.
  • Jeg hadde tastet feil registreringsnummer på automaten/i appen.
  • Jeg hadde gått for å veksle.
  • Jeg hadde glemt å legge fram parkeringsbilletten/parkeringskortet.
  • Jeg var bare borte i 2 minutter.
  • Jeg trodde jeg hadde parkert riktig, men tok feil.
  • Legebesøket, tannlegen, møtet eller lignende, tok lenger tid enn jeg trodde.
  • Jeg hadde lånt bort bilen til en venn og han har lovet å betale.

Hvordan klage:

Klagen registreres elektronisk her.

Skriftlige klager sendes til:
Rogaland Parkering AS, St. Olavsgate 6, 4005 Stavanger.

HUSK: skriv navn, adresse, telefon og ileggelsesnummer/registreringsnummer.
Eventuelt legge ved dokumentasjon, eksempelvis billett/tillatelser, bilder eller lignende.