Klagebehandling

Dersom du ønsker å klage på ilagt kontrollsanksjon må det gjøres innen 3 uker etter at kontrollavgiften ble ilagt. Klagebehandling skjer hos Rogaland Parkering AS. Klageskjema finnes til høyre på denne siden. Saken behandles i tråd med standardvilkår for privat parkeringshåndheving. Informasjon finnes på kontrollsanksjonblanketten. Vi godtar kun skriftlig henvendelse eller webskjema. Kontrollsanksjon slettes ikke på bakgrunn av kun telefonsamtale. For mer informasjon om klagemuligheter ber vi om at du går inn på Parkeringsklagenemda sine hjemmesider www.parkeringsklagenemda.no

Dersom klagen gjelder «Reservert særskilt tillatelse» MÅ kopi av ditt gyldige parkeringskort, samt en bekreftelse av utsteder av parkeringstillatelsen, vedlegges i klagen.

PS: Dersom klagen gjelder «ikke synlig billett» MÅ KOPI av gyldig billett samt eventuelt kopi av din banktransaksjon dersom kortfunksjonen er benyttet, vedlegges i klagen.

Les også standardvilkårene for privat parkeringsregulering

Klageskjema kontrollsanksjon


Eller klikk her for å åpne i nytt vindu