Om oss

Rogaland Parkering AS ble etablert 8. januar 2009 og er et 100% eiet datterselskap av Stavanger Parkering KF. Formålet med selskapet er drift av private parkeringsanlegg- /plasser etter privatrettslige regler.

Rogaland Parkering AS skal fremstå som en seriøs aktør og skal ikke inngå kortsiktige avtaler, eller avtaler som kan være i strid med de etiske retningslinjer som er forankret i selskapet og som gjelder for bransjen.

Stavanger Parkering KF sine primær interesser i Rogaland Parkering AS er:

  • At selskapet er en seriøs aktør i konkurransemarkedet og med Stavanger kommunes parkeringspolitikk som tydelig rettesnor.
  • At selskapet driver forretningsmessig med en inntjening som gir økonomiske bidrag til eier.