Om oss

Rogaland Parkering AS ble etablert 08.01.2009 og er et heleiet datterselskap av Stavanger Parkeringsselskap KF. Formålet med selskapet er drift av private parkeringsanlegg/-Parkeringsplasser. Selskapet har sitt kontor i St. Olav i Stavanger Sentrum.

Selskapet skal søke å få sine samarbeidspartnere til å se sine tjenester i sammenheng med de behov/ønsker som ligger til grunn i parkeringspolitikken.

Rogaland Parkering AS skal framstå som en seriøs aktør. Selskapet skal ikke inngå kortsiktige og avtaler som kan være i strid med de etiske retningslinjer («Våre verdier») som gjelder for bransjen.

Stavanger Parkeringsselskap KF sine primære interesser i Rogaland Parkering AS knyttet til:

  • At selskapet er en seriøs aktør i konkurransemarkedet, med Stavanger kommunes parkeringspolitikk som rettesnor.
  • At selskapet driver forretningsmessig med inntjening og gir økonomiske bidrag til eier.