Betalingsinformasjon

Dersom du har mottatt gul kontrollsanksjon finner du kontonummer, KID nummer, BIC og IBAN for betaling fra utlandet og betalingsfrist på blanketten. Ønsker du å få tilsendt giro i posten, vennligst ta kontakt med Rogaland Parkering AS. Har du mottatt manuelt skrevet kontrollsanksjon finner du giro med betalingsinformasjon vedlagt. Vennligst sjekk kontrollsanksjonen nøye for å kontrollere at registreringsnummer er korrekt.

Avgiften betales til:

Rogaland Parkering AS
St. Olavsgate 6
4005 Stavanger

KID: se den gule slippen – eller ta kontakt – kontonummer: 3201.65.77676