Formål

Drift av private parkeringsanlegg/ -plasser. Selskapet inngår avtale(r) med privat- og offentlige eiere om drift av anleggene. Selskapet inngår avtale med Stavanger Parkeringsselskap KF om kjøp av tjenester, som teknisk ettersyn, praktisk drift og håndheving. Selskapet kan engasjere seg i annen virksomhet som har forbindelse med drift av private parkeringsanlegg/ -plasser, herunder rådgivningstjenester, handel- og servicevirksomhet i egen og andre kommuner.