Formål

Drift av private parkeringsanlegg/ -plasser. Selskapet inngår avtale(r) med privat- og offentlige eiere om drift av anleggene. Selskapet har avtale med Avarn Security AS og Stavanger Parkeringsselskap KF om kjøp av tjenester, som teknisk ettersyn, praktisk drift og håndheving. Selskapet kan engasjere seg i annen virksomhet som har forbindelse med drift av private parkeringsanlegg/ -plasser, herunder rådgivningstjenester, handel- og servicevirksomhet i egen og andre kommuner.