Våre verdier

Rogaland Parkering AS er et lokalt selskap eiet av Stavanger Parkeringsselskap KF. Selskapet skal framstå med høy etisk standard, være pålitelig, service innstilt, med arbeidstakere som er kompetente, engasjerte og trygge i utøvelsen av sitt arbeid.

Selskapet er medlem av Norpark som er Norges Parkeringsforening. Norpark har i samarbeid med Forbrukerombudet laget retningslinjer for parkeringsvilkår, kalt standardvilkårene. Rogaland Parkering AS følger Standarvilkårene. Rogaland Parkering AS er medlem av Parkeringsklagenemda som er et tvisteløsningsorgan som søker å løse tvister mellom bilfører og parkeringsselskap. Parkeringsklagenemnda er opprettet etter avtale mellom bransjeforeningen Norpark og Forbrukerrådet. Nemnda behandler kun klager på medlemmer av foreningene som er part i avtalen eller operatører som senere har tiltrådt avtalen – Se liste her.

Rogaland Parkering er Miljøfyrtårnsertifisert.

miljofyrtarn