P-plasser

Rogaland Parkering AS har p.t. driftsavtaler for ca. 4 500 parkeringsplasser fordelt på ulike lokasjoner på Nord-Jæren. Parkeringsanleggene spenner fra 10 – 15 plasser til over 400 plasser. Vi håndhever og kontrollerer parkeringsplasser med alt fra enkle p-tillatelser til avanserte ANPR anlegg. (Kameraregistrering)

I samarbeid med Stavanger Parkering KF har vi egen driftssentral som overvåker og monitorerer anleggene. Våre kunder er private grunneiere, eiendomsutviklere, sameier og borettslag, idrettshaller og skoler. Rogaland Parkering AS har flere oppdrag for Stavanger kommune.