Referanser

 • Forus travbane
  • Vidar Grundetjern:
   «Vi vurderte flere leverandører når vi skulle velge samarbeidspartner på parkeringstjenester. De viktigste argumentene for oss var enkelthet, service og ikke mins styrken i et offentlig eid selskap! Vi vet vi valgte rett for alt dette stemmer! Servicegraden er upåklagelig og alle parter er meget godt fornøyd
 • Westco AS
  • Årstein Erøy:
   Rogaland Parkering har driftet Torgveien Parkering for oss siden år 2009. De ble valgt fordi de er en stor, lokal og seriøs aktør. Samarbeidet har vært meget godt, og de vil i nær fremtid også blir tildelt parkeringsforvaltningen på ytterligere en av våre eiendommer.
 • Rugland Invest
  • Anne Kristine Rugland:
   Vi valgte Rogaland Parkering AS til å drifte parkeringen, på grunn av det gode samarbeidet vi har hatt til i dag – vi ønsket videreføre dette.
   Vi liker at Rogaland Parkering AS er eid av Stavanger Parkeringsselskap KF / Stavanger Kommune, som har ansvar for drift av kommunale og offentlige parkeringsanlegg. Det er aldri feil å støtte opp under drift av kommunen som vi bor og jobber i.