Tou Parkering

IMGP6110

IMGP6111

147 p-plasser
Kr. 15,- pr time
Døgnpris på maks kr. 100,-

Prisen på årskort på Tou Parkering er:
Kr. 12 000,- uten fast plass. Ikke garantert plass.
Kr. 15 000,- med reservert plass i anleggets 2 etasje.

Nye kort kan kjøpes for et ½ eller 1 år.