Våre tjenester

  • Etablering av nye parkeringsfasiliteter/områder
   1. Oppsett av automater
   2. Merking
   3. Skilting
  • Parkeringskontroll
  • Klagebehandling

Telefonservice
Brukertorg i Stavanger sentrum