Våre tjenester

Rogaland Parkering AS leverer tjenester knyttet til drift og kontroller/håndheving av private parkeringsplasser. Vi kan bistå med konsulentvirksomhet knyttet til parkering. Både parkeringsteknisk og i forbindelse med endret infrastruktur. I forbindelse med drift av parkeringsanlegg inngår også nyetablering P-teknikk, oppmerking, skilter, klagebehandling og telefonservice / brukertorg i Stavanger sentrum.